ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน จังหวัดสุรินทร์อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่องเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสั...     จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ตามโรงกา...     จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้สำหรั...     จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเปา...     จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านตาเปาว์ หมู่ที่ 2 คุ้...     จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏ...     จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั้มน้ำไฟฟ้าแบบเจ...     จำนวนผู้เข้าชม 18 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดย...     จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน/ตลับน้ำหมึกปริ้น จ...     จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อไว้ใช้ในการปฏิ...     จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน ช่ว
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม ตามโรงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบล
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้สำหรับทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงา
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแจนแวน การประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลาง โครงการสนันสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้า
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อโครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำโรง
   ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาเปาว์ หมู่ที่ 2 คุ้มโคกกระโดด (จา
   ประกาศเปิดเผยราคากลางในการจ้างงานบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานดูแลสวนหย่อมบำรุงรักษาสวนหย่อมบำรุงรักษาต้นไม้ เข้าเวรยาม
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.หมู่ 11
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.บ้านสระขุด หมู่ 1 (หน้าวัด-บ้านนางแอน)
   ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.หน้าอบต.ทุ่งกุลา
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ๗๙ แสนต้น ...
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ ...
วันสงกรานต์ผสานวันผู้สูงอายุ ...
โครงการทอผ้าไหม เพื่ออนุรักษณ์ผ้าพื้นเมือง   ...
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวรับสมัครงาน จังหวัดสุรินทร์
ข่าวรับสมัครงาน จังหวัดสุรินทร์  ข่าวท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์
ข่าวท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์  


ข่าวสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข่าวสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

 

หนังสือราชการ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

กันยายน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 กันยายน 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.162.239.233
คุณเข้าชมลำดับที่ 862,006

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน
หมู่ที่.7 ตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 32160
Tel : 044-558974  Fax : 044-558974
Email : nanuan_sanom@hotmail.com ,a_nanuan@yahoo.com, wich
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.